Telefoonnummer
B&F international   +31(0)180-44 10 22
Euro Ferry Transport   +31(0)180-46 47 64

Notice: Undefined offset: -1 in /home/bfinternat/domains/bfinternational.nl/public_html/wp-content/themes/bf/content-subnav.php on line 7

Algemene voorwaarden

Al onze offertes en opslagwerkzaamheden geschieden uitsluitend op grond van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, laatste versie. Voorts zijn van toepassing de TLN Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Goederen liggen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtgever dient zelf voor verzekering van de opgeslagen goederen zorg te dragen, inclusief een dekking voor opruimingskosten. Een exemplaar van elk van de bovengenoemde voorwaarden wordt u op uw verzoek onverwijld en kosteloos toegezonden. Op al onze werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.